DELOVNI ČAS

Ponedeljek - petek: 9.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 13.00
Nedelje po dogovoru
Prazniki: zaprto
Rokodelski center Ribnica

TELEFON 01 / 836 11 04

info@rokodelskicenter-ribnica.si
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica
 
09 MAJ 2013

Pletarska in lončarska šola uspešno zaključeni

Rokodelstvo

25. aprila je bil v Rokodelskem centru zaključek Pletarske in Lončarske šole, ki že drugo leto potekata v okviru projekta LEADER z naslovom Zapisana dediščina in rokodelska ustvarjalnost. Delo, ki se je začelo oktobra 2012 in je trajalo do konca marca 2013, je obrodilo lepe sadove, saj sta lanska kraljica suhe robe Andreja Oražem in podžupan Vinko Levstek podelila kar 29 diplom pletarjem in pletarkam ter 21 diplom lončarkam.

Prvi letnik Pletarske šole je že drugič potekal po ustaljenem programu v dveh delih – v prvem delu so se udeleženci učili pletenja iz vrbovih viter z mentorico Danico Benčina, v drugem delu pa so spoznavali izdelovanje leskovih viter in pletenje koša z mentorjema Jožetom Belajem in Francetom Žukom. Drugi letnik pletarske šole je sestavljen iz štirih delov: izdelovanja leskovih viter in pletenja koša z mentorjema Jožetom Belajem in Francetom Žukom, pletenje predpražnika iz ličja z mentoricama Kristino Adamič in Albino Perušek, izdelovanje leskovih viter in pletenje cajne z Vilijem Bitorajcem in pletenje holandarice iz vrbovega šibja z Danico Benčina.

V prvem letniku Lončarske šole so udeleženke z mentorico Brigito Mestek spoznavale ročno oblikovanje gline ter različne tehnike ornamentov, s katerimi lahko okrasijo svoje izdelke – izdelale so si pekač, skodelice, šatulje, pladnje in ploščice. Drugi letnik smo zastavili na učenju oblikovanja gline na lončarskem vretenu z Brigito Mestek, ki je udeleženkam vcepila osnove »vrtenja«. Nato so z Janezom Pogorelcem cilindre ali valje preoblikovali v pekače - potičnice in sklede. Z Janezom Bojcem smo si že jeseni ogledali, kako lončarji kopljejo glino, spomladi pa z njegovo pomočjo izdelovali vrč in glineno piščal.

V sklopu obeh šol sta bila tudi predavanja etnologa dr. Janeza Bogataja, ki je osvetlil področje rokodelstva v Sloveniji in tujini ter ovrednotil pletarstvo in lončarstvo v Ribniški dolini in ekskurzija v Pomurje -  obiskali smo Center domače in umetnostne obrti Veržej, priznanega lončarja Štefana Zelka, mojstra redukcijskega žganja ter Plečnikovo cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini – predvsem zaradi uporabe tradicionalne keramike pri opremi prostora.

V minulem letu smo pridobili nekaj novih mentorjev, ki so bili pripravljeni deliti svoje znanje z učenci, poleg Jožeta Belaja, Franca Žuka , Danice Benčina in Brigite Mestek, ki so z nami že drugo leto, so se za sodelovanje odločili še Kristina Adamič, Albina Perušek, Vili Bitorajc, Janez Pogorelec in Janez Bojc. Vsem se najlepše zahvaljujem, tudi v imenu udeležencev obeh šol.

Za naslednje leto načrtujemo izvedbo kar treh letnikov pletarske in lončarske šole, zato že sedaj pozivam vse zainteresirane, da se nam pridružite pri osvajanju znanja o pletarstvu in lončarstvu, vse informacije pa lahko dobite po telefonu 01 8361 104 ali po elektronski pošti info@rokodelskicenter-ribnica.si.